Informace pro rodiče : Příspěvky ve výši 1.500,- Kč, prosím uhradit pokladnici do konce února.